Търсене
Close this search box.

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

(Последна актуализация от м. Март 2023 г.)
 
Благодарим за проявения от Ваша страна интерес към “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 Опазването на Вашата поверителност е важно за нас. Бихме искали да Ви информираме как събираме лични данни, какъв вид информация събираме и да Ви обясним как тази информация се използва.
Уведомяваме Ви също така, че нашите уебсайтове съдържат линкове към външни сайтове, които не са обхванати от настоящата декларация за поверителност. Също така, някои от локалните уебсайтове на свързаните дружества на “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 могат да съдържат различни съобщения за поверителност. Вашето посещение на такива уебсайтове е предмет на съответната декларация за поверителност на въпросния уебсайт.
Ние събираме и използваме Ваши данни
Можем да събираме и да използваме Ваши лични данни в следните ситуации:
При посещение на нашия уебсайт
Както при повечето уебсайтове, ние събираме данни от Вашето посещение на нашия сайт. Правим това, за да може да представим уебсайта оптимизиран за използваното от Вас устройство и с всички негови функции или за да съхраним Ваши предпочитания относно текущи или бъдещи сесии на сърфиране. Следните данни от интернет протокола се събират рутинно при посещение на наши уебсайтове:
името на Вашия доставчик на услуги (адрес на интернет протокола /IP адрес)
уебсайтът, който Ви е насочил към нашия сайт
посетените страници
вида на Вашия браузър и
датата и продължителността на Вашето посещение.
Вашият IP адрес ще бъде обработен по псевдонимизиран начин чрез изтриване на последните три цифри. По този начин ние вече няма да можем да Ви идентифицираме като физическо лице. Тези данни ще бъдат изтрити от нас в рамките на един месец.
 

„Бисквитки“

В някои части на нашия уебсайт използваме „бисквитки“. От съдържащата се в сайта ни информация в раздел „Поверителност на данни“ можете да се запознаете със съдържанието на нашата Декларация за „бисквитки“.
 
Когато Вие активно ни предоставяте информация поради запитване или проучване
Ще събираме и обработваме данни, които активно сте ни предоставили например при попълване на онлайн формуляри или проучвания, или когато се свързвате с нас чрез други средства за комуникация като електронна поща, телефон или поща. Когато става въпрос за онлайн формуляри, целта за която ни предоставяте Вашите лични данни може да бъде намерена в самия формуляр.
Ако осъществите контакт с нас чрез нашия уебсайт, ние съхраняваме информация като:
Вашето име, адрес, електронна поща, телефонен номер, номер на факс
компания, професия
вид на запитване и възможна допълнителна информация с цел отговаряне на Вашето запитване.
Извършваме това въз основа на Ваше предварително предоставено съгласие или, ако е приложимо – по силата на правно основание. Ние няма да използваме информацията, за да се свързваме с Вас в бъдеще, ако не сте ни дали Вашето изрично съгласие. Данните за контакт с Вас ще се съхраняват за не повече от шест месеца след приключване на съответното запитване или проучване, освен ако не е налице законово задължение за запазване на тези данни за период с по-голяма продължителност. Сведения, предоставени в онлайн формуляри, се събират чрез защитена връзка, благодарение на която личната информация бива предпазена от манипулации или неразрешен достъп. Моля да имате предвид, че редовният трафик през електронна поща не е защитен.
 
Когато активирате приставки за социални медии и информационни канали за активност
Ако задействате приставките (plug-ins) или информационни канали  за активност (activity feeds) на доставчици на социални медии (като например Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram и WhatsApp), Вашият уеб браузър ще се свърже със сървърите на съответните доставчици и ще им изпрати Ваши конкретни потребителски данни. Въпросните приставки и информационни канали за активност се деактивират по подразбиране. Веднага щом активирате такива приставки и информационни канали, Вие предоставяте Вашето съгласие за предаване на Ваши данни.
В допълнение към това, ако в даден момент сте влезли в социалната мрежа на един от горепосочените доставчици, Вашата дейност може да бъде едновременно свързана с Вашия потребителски акаунт.
a) Внедряване на „Shariff“
За да обезпечим поверителността на Вашите данни, използваме инструмент, наречен „Shariff“. Shariff Ви дава възможност да решите дали и кога да активирате дадени приставки на нашия уебсайт, както и когато го правите – дали да инициирате прехвърляне на специфични за потребителя данни към доставчика.
б) Активиране на приставки
Само ако изрично активирате приставка чрез Shariff, Вашият браузър ще се свърже със сървърите на съответния доставчик и към него ще се осъществи прехвърляне на специфични за потребителя данни (така както е описано тук по-долу). Вие активирате приставка през Shariff  чрез кликване върху един от съответните бутони за споделяне.
в) Задействане на информационни канали за активност
Ако активирате информационен канал за активност чрез кликване върху неактивната маска на нашия уебсайт, Вашият браузър ще се свърже със сървърите на всеки един доставчик и към тях ще се осъществи прехвърляне на специфични за потребителя данни (така както е описано тук по-долу). Моля имайте предвид, че след кликване върху маската се настройва автоматично „бисквитка“ и тя ще се съхранява, докато трае Вашата сесия на сърфиране. През това време маската няма да бъде показвана отново.
Ако препоръчате интернет страница на приятел или познат използвайки нашия бутон „препоръчай сайт“, ние ще използваме предоставената от Вас информация, единствено за да уведомим получателя за самоличността на изпращача. Вашите данни няма да бъдат използвани от нас за други цели. Ние ще съхраняваме тези данни за период, не по-дълъг от 6 месеца.
“MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 няма влияние върху обхвата или вида данни, които ще се подават чрез активиране на приставките или на информационните канали за активност. Също така могат да бъдат активирани и допълнителни операции по обработка на данни, върху които ние нямаме влияние. За да научите повече за обхвата на събраните и обработени лични данни, за целта, за която Вашите данни могат да бъдат използвани, както и за Вашите права и конфигурационни опции за защита на Вашата поверителност (включително и правото за оттегляне на съгласие), моля, запознайте се с политиката за поверителност на съответната социална мрежа.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://www.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/
Като част от информационните канали за активност, в нашия уебсайт бихме могли да включим видео материали от YouTube. YouTube като повечето уебсайтове, използва „бисквитки“ на своя уебсайт, за да събира специфични за потребителя данни, освен за други цели и с цел записване на статистически данни за видео клип, предотвратяване на измами и подобряване на потребителското удобство. При стартиране на съответния видео клип, могат да бъдат едновременно задействани последващи операции по обработка на данни, върху които ние нямаме никакво влияние. За допълнителна информация относно поверителността в YouTube, вижте политиката за поверителност на Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
 

Ние споделяме Ваши данни

Ние споделяме Ваши данни в рамките на групата на “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582. Те ще се съхраняват и хостват от “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582.
Вашите лични данни се съхраняват в облачна система. Това означава, че Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от доставчици на облачни услуги и съхранявани на територията на различни държави. От тези доставчици ние изискваме да прилагат мерки за опазване на личните данни, подобни на тези, които ние сме въвели на базата на договорни споразумения.
Няма предвидено по-нататъшно прехвърляне на Ваши конкретни данни към трети страни (държави извън Европейското икономическо пространство), с изключение на Ваши запитвания. За да можем да обработим Ваше запитване, ние ще го препратим, заедно с Вашата информация, така както е предоставена от Вас, към Вашето местно лице за контакт. Ако това местно лице за контакт се намира в трета държава, ние ще прехвърлим данните въз основа на съгласие от Ваша страна.
Ние няма да разкриваме Вашите лични данни пред нито един правителствен орган, освен ако това не се изисква по закон. Нашите служители, агенции и търговци на дребно са длъжни да спазват поверителния и конфиденциален характер на Вашите лични данни.
 

Искания, запитвания и оплаквания

Можете по всяко едно време да поискате информация относно обработката на Вашите лични данни, включително, но не само произхода и получателите на Вашите данни и целите на обработка. Можете също така да поискате информация относно достъпа до Вашите данни, да получите копие от Вашите данни, да ги коригирате, да поискате изтриването на Вашите лични данни, при условие че тяхното съхранение не се изисква съгласно други законови изисквания, както и да заведете оплакване (според изискванията на закона). В последния случай незабавно ще потвърдим и разследваме всяко едно оплакване относно начина, по който работим с лични данни. При оформяне на Вашите запитвания, моля използвайте формата за контакт за поверителност на данните.
Имате право и сте свободни да оттеглите съгласието си или да изтриете личните си данни по всяко едно време; в този случай молим да се свържете с нас чрез посочените тук / по-долу данни за контакт. Абонаментите също могат да бъдат отменени по всяко едно време.
Имате също така право да подадете оплакване пред Комисия за защита на личните данни на Р Словакия, https://www.cpdp.bg/ или пред нашето Длъжностно лице по защита на данните.
Ако имате някакви притеснения свързани с поверителността относно достъпа или коригирането на Ваши лични данни, моля свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните на следния адрес
 
 
 

Декларация за бисквитки

(Последна актуализация от м. март 2023 г.)
 
Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които представляват малки текстови файлове, съхранявани на компютъра ви от вашия уеб браузър. Преди да конфигурирате „бисквитките“, от вас се иска да заявите дали сте съгласен или не. Можете да изтриете „бисквитките“ по всяко едно време след тяхното конфигуриране. Относно съответните настройки, моля вижте инструкциите, издадени от производителя на вашия уеб браузър. Допълнителна информация ще откриете в раздела „Как се управляват „бисквитки“.
 
Какви „бисквитки“ използваме и защо?
 
Използваме „сесийни бисквитки“.
 
От функционална гледна точка при индивидуалното интернет сърфиране ние използваме така наречените „сесийни бисквитки“, които помагат да бъдете разпознати при използване на нашия сайт. След като затворите браузъра въпросните „сесийни бисквитки“ се изтриват незабавно и автоматично.
 
Използваме също така и „бисквитка-нотификатор“, която съхранява вашето решение относно това дали сте съгласен с използването на „бисквитки“ на нашия сайт или не. Това решение се запаметява автоматично, след като кликнете с мишката върху една от двете налични опции. Вашето приемане на нашите „бисквитки“ се запазва за период от една година, считано от датата на потвърждение. Ако решите да откажете нашите „бисквитки“, това ваше решение ще остане запаметено в продължение на 30 дни. През това време информационният банер за „бисквитки“ няма да се показва.
 
Използваме „аналитични бисквитки“
 
Нашите уеб сайтове използват програмата Matomo, позната преди като Piwik, която представлява инструмент за интернет анализ с отворен код. Благодарение на този инструмент ние следим колко пъти посетителите използват дадена страница от нашия уебсайт, в кои страници влизат най-често и дали получават от тях съобщения за грешки. Вашият IP адрес ще бъде обработен чрез присвояване на псевдоним и изтриване на последните три цифри. По този начин ние вече няма да можем да ви идентифицираме като физическо лице. Софтуерът на Matomo е инсталиран и работи на сървърите на нашия вътрешен доставчик на услуги в Германия, като генерираната от „бисквитка“ информация за вашето използване на уебсайта (включително и вашия IP адрес с присвоен псевдоним) се съхранява на въпросните сървъри. Излъченият IP адрес не се слива с другите събрани от нас данни, които ние трябва да изтрием в рамките на пет години. Ако във вашия уеб браузър или на мобилното ви устройство зададете предпочитание тип „без проследяване“, вашето посещение няма да бъде проследено.
 
Освен това, ние предлагаме и конфигуриране на бисквитка от вида „запаметете вашия избор“, която помни дали сте частен потребител или медицински специалист. Благодарение на това нашият сайт става по-бърз при бъдещото му използване от ваша страна. Въпросната бисквитка тип „запаметете вашия избор“ се съхранява за период от една година след вашето последно посещение на нашия уебсайт.
 
Ние използваме „бисквитки“ и приставки за социални медии:
Ако задействате приставките или емисиите за активност на доставчиците на социални медии (като например Фейсбук, Туитър, Ютуб, ЛинкедИн, Инстаграм и УотсАп) вашият браузър ще се свърже със сървърите на тези доставчици и ще им изпрати ваши конкретни потребителски данни. Въпросните приставки и емисии за активност се деактивират по подразбиране, като веднага след тяхното задействане вие предоставяте съгласие за предаване на вашите данни.
 
В допълнение към това, ако в даден момент сте влезли в социалната мрежа на един от горепосочените доставчици, вашата дейност може да бъде едновременно свързана с вашия потребителски акаунт.
 
Ние използваме „бисквитки“ на трети страни:
С цел осигуряване на персонализирано и подходящо съдържание на наши и чужди продукти и услуги, ние разрешаваме поставянето на „бисквитки“, които принадлежат на трети страни. Пълен обзор на този въпрос ще откриете тук.
 
Как се управляват „бисквитки“:
Имате право да откажете да използвате „бисквитки“ при посещенията си в този сайт. Имайте предвид обаче, че ако изберете да не приемете използването на „бисквитки“, няма да можете да се насладите на пълната функционалност на сайта. Ако решите да изтриете „бисквитките“, ще се наложи отново да потвърдите някои диалози. Моля отбележете, че настройките на вашите „бисквитки“ са винаги свързани с използвания от вас браузър, като те няма да имат никакво влияние, ако следващия път посетите този сайт през друг браузър.
 
За да откажете използването на „бисквитки“ ще трябва да промените конфигурацията на вашия уеб браузър или на вашето мобилно устройство. Тук по всяко едно време и по ваша преценка можете да изтриете „бисквитките“. В зависимост от използвания от вас браузър, на долните адреси ще откриете допълнителна информация как да направите това:
 
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 
– Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
 
 
За повече подробности, моля вижте нашата Декларация за поверителност.
 
 
Получаване на информация за вашите данни
 
Чрез нашата форма за контакт относно поверителност на данните можете да поискате информация относно обработката на личните си данни, включително, например,  относно произхода и получателите на Вашите данни и целите на обработката. Можете да поискате достъп до данните си или да възразите срещу тяхната обработка. Ако личните Ви данни са неточни, непълни или не се обработват съгласно приложимото право, имате право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Наред с това, в определени случаи можете да поискате и директното им предаване към друга организация (преносимост).
Ако подадете искане, нашата организация за защита на данните може да се свърже с Вас за допълнителна информация, за да потвърди самоличността Ви и да осигури бързо изясняване на въпроса. Ние предоставяме информацията безплатно, освен ако исканията са очевидно неоснователни или прекомерни. В този случай може да начислим такса.
Стремим се да отговаряме на Вашите искания в рамките на четири седмици. Запазваме правото си да удължим периода в рамките на допустимото по закон и ще Ви информираме, ако го направим. Моля, не подавайте запитвания относно статуса на обработка. Наред с това, имате право да подадете оплакване относно начина, по който управляваме личните Ви данни, до нашето Длъжностно лице по защита на данните.
Научете повече относно начина, по който разглеждаме Вашите искания в специалната декларация за поверителност.
Сигурността на Вашите данни е важна за нас и сме положили значителни усилия, за да гарантираме, че уважаваме и защитаваме личната Ви информация.
Декларация за поверителност за данни на клиенти, доставчици и търговски партньори
Като наш ценен клиент, доставчик, бъдещ клиент, заинтересован бизнес контакт или друг представител на организация, с който контактуваме, “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 („ние“) ще събира и ще използва определени лични данни за Вас.
Защитата на Вашите данни е важна за нас и бихме искали да Ви информираме относно начина, по който събираме лични данни, вида информация, който събираме и да Ви обясним как се използва тази информация.
Обработката на лични данни от нас се подчинява на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (ОРЗД).
 
Как събираме Вашите данни
Ние събираме личните Ви данни, когато контактувате с нас, поръчвате наши продукти и услуги  или влизате в контакт с нас за доставката на стоки и услуги.
Наред с това събираме и използваме лични данни за Вас и Вашата роля в нашата компания, които са публикувани в обществено достъпни търговски регистри, интернет страници, блогове, печатни медии и данни, които се публикуват от компетентните органи и търговски асоциации.
В допълнение към горното, ние обработваме данни, които са ни предоставени от доставчици на услуги съгласно договор или от компетентните органи (рейтингови агенции, информационни агенции за финансова платежоспособност и риск, институции за финансови услуги, държавни или наднационални агенции, в частност тръжни органи или такива за обществени поръки).
Тези лични данни може да включват името на Вашата компания, Вашето име, информация за контакт, банкови сметки на дружеството Ви, Вашата професия и квалификация, професионални идентификатори, организационни данни, данни за свързаността на Вашето дружество, сертификати и декларации за качество, издадени от длъжностните лица, представители или одитори на Вашето дружество, процент притежавани акции, данни, свързани с публично подавани документи, търговски регистри и професионални съвети, данни, свързани с публикуваните транзакции на Вашето дружество, включително търгове и финансови договорености, предходни взаимодействия с „Нет-Сърф“ и някое от нашите дъщерни дружества.
Защо събираме и използваме данните
Събираме и използваме тези данни с цел оценка на потенциалните бизнес отношения или поддържане на търговските ни отношения с Вас, като тази обща цел, в частност, включва:
Производството, предоставянето и доставката на продукти и услуги;
Обмен на информация, свързана със съществуващи договори или потенциални договори с Вас;
Снабдяване с продукти и услуги от Вас;
Управление на нашите отношения с Вас или компанията, за която работите (например управление на клиентските отношения, управление на доставчиците, управление на връзките с инвеститорите);
Изпълнението на изискванията за законосъобразност, свързани с търговски сделки (например проверки за конфликти, надлежна проверка на бизнес партньори, проверка в санкционния списък, законите против изпирането на пари, изисквания за сигурността на веригата на доставки, изисквания на митническите и експортни закони, изисквания за проследяване на продуктите(;
Оценка на продавачите и квалификация (например дали Вие и Вашата организация отговаряте на определени изисквания за качество и сертифициране);
Маркетинг (например информирането Ви относно продукти и услуги или свързана с това информация);
преценка дали Вие сте подходящ контакт за конкретни търговски нужди (например, когато търсим експерт в дадена сфера или конкретен продукт);
събиране на задълженията към нас, включително рефинансиране на дългове;
оценка на финансовата платежоспособност и кредитния риск на Вашата компания;
 
 
Законово основание за обработката
Ние обработваме личните Ви данни на едно от следните законови основания:
обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на договор, сключен между Вас и нас (чл. 6.1 „б“ ОРЗД).
Обработката на личните Ви данни е необходима за нас, за да спазим законово задължение, приложимо към нас, например законите против изпирането на пари, митнически и експортни разпоредби, изисквания за сигурност на веригата за доставки, изисквания за проследимост на продуктите, законоизискуемо оповестяване на информация и изисквания за уведомяване или подобни изисквания за законосъобразност, които може да налагат да обработваме определени Ваши лични данни (чл. 6.1. „в“ ОРЗД).
Обработката е необходима с оглед законни интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато интересите или фундаменталните права и свободи на субекта на данните имат приоритет пред тях и изискват защита на личните данни (чл. 6.1. „е“ ОРЗД). Тези законни интереси са:
Изпълнение на нашия договор с дружеството, за което работите, включително принудително изпълнение на правата, които имаме по този договор;
Събиране на информация относно управление на познанията, свързани с вътрешните процеси, продукти и услуги;
Разработване, оптимизация и подобряване на нашите продукти и услуги;
Оптимизация на вътрешната комуникация;
Оптимизация на администрирането;
Провеждане на проучвания;
Организационно управление;
Управление на риска; предпазване например от финансов риск/ репутационен риск
Поддържане на ИТ инфраструктурата, ИТ сигурност, гарантиране на ИТ поддръжка и установяване и коригиране на грешки и
Спазване на законовите изисквания извън ЕИП.
Когато сте информирани относно предвижданата обработка на личните Ви данни, Вашето съгласие (чл. 6.1 „а“ ОРЗД).
Винаги можете да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за всяка обработка или за отделни цели по Ваш избор. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработката, основана на Вашето съгласие преди оттеглянето. Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на нашето длъжностно лице по защита на данните.
Ние споделяме Вашите данни
Ние предаваме личните Ви данни частично или изцяло на други лица.
Получателите са:
Други дружества от групата, ако това предаване на лични данни се изисква с оглед конкретна цел (Моля, вижте информацията за локациите, в които действат дружествата от групата “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582
Доставчици на услуги, които обработват лични данни от наше име, но трябва да спазват нашите указания за тази обработка; тези доставчици на услуги няма да имат право да използват личните Ви данни за цели, различни от нашите;
Доставчици на ИТ-услуги, които хостват данните или предоставят услуги по поддръжка
Органи, на които сме длъжни да предоставяме личните Ви данни, например данъчни и митнически органи, регулаторни органи и техните делегирани органи, органи на финансовите пазари, публични регистри и
Одитори или подобни външни консултанти, като например адвокати или данъчни съветници.
Международен пренос на данни
Възможно е да предаваме личните Ви данни изцяло или от части на получатели от групата “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 в държави, които не са членки на Европейския съюз, или на международни организации за целите, изброени по-горе.
Във връзка с такива международни трансфери на данни в трети страни, за които Европейската Комисия не е определила, че е налице подходящо ниво на защита на данните, ние сме осигурили адекватни предпазни мерки, за да подсигурим Вашите данни на ниво, което се равнява на нивото на защита на данните в Европейския съюз.
Тези предпазни мерки са:
Стандартни договорни клаузи, които са издадени от Европейската Комисия
Прилагане на Предпазния щит между ЕС и САЩ.
Можете да получите копие от тези Стандартни договорни клаузи онлайн, или при поискване.
Колко дълго съхраняваме данните Ви
По принцип съхраняваме личните Ви данни за един от следните периоди:
За срока, за който сме длъжни да съхраняваме данните съгласно приложимите закони (например, защото сме длъжни да съхраняваме данните за данъчни цели);
Ако няма законово задължение за съхранение, поне за срока на договорното отношение с Вас или с компанията, за която работите;
Ако имаме законен интерес да обработваме Вашите лични данни извън съответното договорно отношение, ние ги обработваме за срока, в който имаме законен интерес за обработката им. Точният период зависи от дружеството, за което работите и Вашата позиция в него.
Ако законният период за съхранение е по-дълъг от другите горепосочени периоди, ние се стремим да блокираме данните до края на съответния период за съхранение, а след това ги изтриваме.
Искания, запитвания и оплаквания
В зависимост от ситуацията, Вие имате следните права във връзка с личните си данни:
Право на достъп
Имате право да попитате по всяко време какви Ваши лични данни обработваме.
Право на коригиране на неверни данни
Ако личните Ви данни са неверни, имате право те да бъдат своевременно коригирани.
Право на изтриване
В определени ситуации имате право да поискате изтриване на личните си данни. В частност, можете да поискате от нас да изтрием лични данни, ако:
Вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани;
Личните данни са незаконно обработвани;
Възразявате срещу обработката (вижте ‘Право на възражение’) и няма законни основания за обработката, които да имат приоритет,
Личните данни трябва да бъдат изтрити поради спазване на законово задължение по правото на Съюза или на държава-членка, което е приложимо към нас или
Вие сте оттеглили съгласието си, на което се основава обработката и няма друго законово основание за обработката.
 
Право на ограничаване на обработката
Имате право да получите от нас ограничаване на обработката, ако е приложимо някое от следните:
Оспорвате точността на личните данни – обработката ще бъде ограничена за даден период, който ни дава възможност да проверим точността на личните данни;
Обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни и искате вместо това ограничаване на тяхното ползване,
Вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие искате да ги съхраняваме за установяването, упражняването или защитата по съдебни искове или
Вие сте възразили срещу обработката (вижте ‘Право на възражение’) и се извършва проверка дали нашите законни интереси имат приоритет пред Вашите.
Право на преносимост на данните
Съгласно чл. 20 ОРЗД Вие имате право да получите копие от личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо използван и машинно четим формат.
Право на възражение
Съгласно член 21 ОРЗД, Вие имате право да възразите, на основания свързани с Вашето конкретно положение, към всеки един момент срещу обработката на личните си данни, основаваща се на нашия законен интерес (член 6.1. „е“ ОРЗД). Ние повече няма да обработваме личните Ви данни, освен ако докажем задължаващи законови основания за обработката, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или обработката служи с цел установяване, упражняване или защита на съдебен иск.
Във всички от горните случаи, моля, използвайте формата за контакт или изпратете искането си до пощенския или имейл адрес, посочен по-горе.
Право на подаване на жалба
Наред с това имате право и да подадете жалба до надзорен орган. Отговорният надзорен орган за “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582 е: Комисия за защита на личните данни на Р. Словакия.
 
Изисквания за предоставяне на лични данни
Може да се наложи да ни предоставите лични данни с цел изпълнение на договор с Вас или дружеството, за което работите, например, може да изискаме данни за контакт, ако сте лице за контакт на доставчик. Ако не предоставите личните си данни, ние може да не сме в състояние да сключим съответния договор.
Автоматизирано вземане на решения
Автоматизирано вземане на решения (чл. 22.1, 2 ОРЗД) се осъществява при изпълнение на нашето задължение за провеждане на процедура по контрол върху санкциите. То е необходимо и за сключването и изпълнението на договор между Вас и нас. Последствията от него може да включват отказ за сключване на договор с Вас.
Допълнителна информация за конкретни ситуации и контакт
Възможно е да обработваме Вашите лични данни и в различни контексти, например когато  посещавате нашата интернет страница или когато получавате възнаграждение за своите услуги като медицински специалист. Моля, вижте конкретната информация за обработката на Вашите лични данни в тези ситуации.
Ако имате въпроси относно защитата на данните във “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582, моля, свържете се с нас на адрес
Промени в настоящата информация за защита на данните
Тъй като събирането и обработката на вашите данни може да се променят във времето, ние може да изменим и настоящата Информация за защита на данните, така че тя винаги точно да отразява нашите практики по обработка на данните. Насърчаваме Ви да я преглеждате периодично.
Обработката на лични данни от нас се подчинява на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (ОРЗД).
Какви данни събираме и как го правим
Информация, която предоставяте
Личните данни, които предоставяте за взаимодействието с нас, зависят от конкретния тип контакт. Тези данни, в частност, може да включват следните данни:
Лично и фамилно име
Държава по местоживеене
Автобиографична информация, включително информация относно Вашия професионален опит, Вашия ангажимент към нас и други дружества, събития, на които присъствате, публикации и др.
Ваши снимки
Аудио-визуални записи на Вашия глас и външен вид, ако е записана Ваша презентация
Вашите сфери на дейност и професионален интерес като медицински специалисти
Данни за контакт, включително домашен адрес, имейл или телефонен номер
Служебен адрес
Име на работодателя и адрес
Информация относно извършени плащания към Вас и предоставени Ви други облаги
Номер на Вашата банкова сметка
Данъчен идентификационен номер
 
Информация, която събираме от публично достъпни източници
Още преди да започнем взаимодействието си с Вас, ние може да съберем информация за Вас и Вашия професионален опит от публично достъпни източници, като например интернет, платформи на социалните медии, санкционни списъци и други онлайн или печатни публикации. Тези данни може да включват следното:
Лично и фамилно име
Автобиографична информация, включително информация относно Вашия професионален опит, Вашия ангажимент към други дружества, събития, на които сте присъствали, публикации и др.
Служебен адрес
Ваши снимки
Защо събираме и използваме данните
Ние обработваме и използваме данните, посочени по-горе, за различни цели:
Изпълнение на договор с Вас, включително плащания към Вас
Поддържане на база данни
Управление на контактите и комуникация с Вас
Категоризиране на лидери с ключово мнение
Споделяне на добри практики
Спазване на изискванията за законосъобразност, като например законите против корупцията, изпирането на прави и други закони за икономическите престъпления, както и изисквания за оповестяване на информация, произтичащи от приложимите закони и кодексите за саморегулиране в резултат от нашето членство в търговски асоциации.
Ние може да обработваме Вашите данни на сървъри в различни държави от Европейския съюз. Поради това, личните Ви данни може да бъдат обработвани в държава, различна от държавата Ви по местоживеене.
Законово основание за обработка на данните
Ние обработваме личните Ви данни, когато, в зависимост от приложимото:
Обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на договор, сключен помежду ни (член 6.1. „б“ ОРЗД).
Обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на наше законово задължение (член 6.1. „в“ ОРЗД).
Обработката е необходима с оглед нашите законни интереси или тези на трето лице, освен когато Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, имат преимущество (член 6.1. „е“ ОРЗД). Тези законни интереси са поддържането на база данни, която съдържа всички клиенти, с които сме си сътрудничили или може да си сътрудничим в бъдеще, за управление на взаимодействията си с Вас.
Вие сте уведомени за предвиждания международен пренос на Вашите лични данни и сте ни предоставили съгласие (член 6.1. „а“ ОРЗД). Винаги можете да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за всяка обработка или за отделни цели по Ваш избор. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработката, основана на Вашето съгласие преди оттеглянето.
 
Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл
Ние споделяме Вашите данни
Ние може да предаваме личните Ви данни изцяло или частично на получатели в трети държави, които не са членки на Европейския съюз. Данните ще бъдат споделени единствено на база необходимост от разкриването им. Това се отнася в частност до данни за плащания и други финансови и договорни данни, които ще бъдат достъпни единствено на много ограничен брой получатели, които трябва да разполагат с данните с цел изпълнение на своите задачи, при спазване на задълженията за оповестяване.
Тези други получатели може да включват:
Други юридически лица, които може да имат интерес да работят с Вас
Компетентни регулаторни органи, прокурори и други получатели, отговорни за прилагането на правилата за прозрачност, както и на наказателните и административните закони.
Държавни органи, съдилища, страни по съдебни спорове, доколкото това е необходимо за изпълнение на приложим закон, разпоредба, съдебно разпореждане или задължително искане на държавен орган
За какъв срок съхраняваме данните Ви
Личните данни, свързани с Вашите взаимодействия с нас, например договор, сключен между Вас и нас, извършени плащания или предоставени Ви облаги, ще бъдат изтрити десет години след прекратяване на последното взаимодействие с Вас, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме данните.
Права на субекта на данните
Като субект на данните Вие имате определени права във връзка с личните си данни. Имате право да поискате достъп до личните данни, правото да искате коригиране на личните си данни, право да искате изтриване на личните си данни, право да искате ограничаване на обработката на личните данни и правото на преносимост на данните. Наред с това имате право и да възразите на основание, специфично за Вашата ситуация.
Можете да упражните тези права онлайн, като използвате формата за контакт за защита на данните.
Наред с това, имате право да подадете жалба и до надзорния орган.
Изискване за предоставяне на лични данни
Вашите лични данни представляват изискване, необходимо за осъществяване на съответното взаимодействие с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, ние може да сме задължени да се въздържим от взаимодействие с Вас, тъй като може да не сме в състояние да изпълним изискванията за надлежна проверка и оповестяване по приложимите закони и кодекси за саморегулация.
Промени в настоящата информация за защита на данните
Тъй като събирането и обработката на вашите данни може да се променят във времето, ние може да изменим и настоящата Информация за защита на данните, така че тя винаги точно да отразява нашите практики по обработка на данните. Насърчаваме Ви да я преглеждате периодично.
Администратор и лице за контакт
Администраторът и отговорното дружество за обработка на лични данни е юридическото лице “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582, което се договаря с Вас.
Ние сме определили длъжностно лице за защита на личните данни. Можете да се свържете с него за всякакви искания и въпроси относно личните Ви данни на адрес: “MANUFAKTURA s.r.o.” Petrská 18, 110 00 Petrská čtvrť, Czechia, С 343582