...

Партньорски условия за ползване

 Партньорски условия за ползване

 

Като упълномощен филиал (Партньор) на E-Euphoria, вие се съгласявате да спазвате правилата и условията, съдържащи се в това Споразумение. Моля, прочетете внимателно цялото споразумение, преди да се регистрирате и популяризирате E-Euphoria като партньор.

Вашето участие в Програмата е единствено за законно рекламиране на нашия уебсайт, за да получите комисионна за членство и продукти, закупени от лица, препоръчани на E-Euphoria от вашия собствен уебсайт или лични препоръки.

Като се регистрирате за партньорската програма на E-Euphoria (Програма), вие посочвате, че приемате това Споразумение и неговите правила и условия.

Одобрение или отхвърляне на заявлението

Ние си запазваме правото да одобрим или отхвърлим всяка кандидатура за партньорска програма по наше еднолично и абсолютно усмотрение. Няма да имате правна защита срещу нас за отхвърляне на вашата кандидатура за партньорска програма.

Комисионни

Комисионните ще се изплащат веднъж месечно. За да може съдружник да получи комисионна, препоръчаният акаунт трябва да остане активен минимум 31 дни.

Не можете да се препоръчате сами и няма да получите комисионна за собствените си сметки.

Плащанията ще се изпращат само за транзакции, които са били успешно завършени. Транзакции, които водят до връщане на плащания или възстановяване на суми, няма да бъдат изплащани.

Прекратяване на договора

Вашата кандидатура за партньор и статус в Програмата може да бъде спрян или прекратен поради някоя от следните причини:

Неподходящи реклами (фалшиви твърдения, подвеждащи хипервръзки и др.).

Спам (масов имейл, масово публикуване в дискусионни групи и т.н.).

Рекламиране на сайтове, съдържащи или насърчаващи незаконни дейности.

Неразкриване на партньорската връзка за която и да е промоция, която се квалифицира като одобрение съгласно съществуващите насоки и разпоредби на Федералната търговска комисия или всички приложими държавни закони.

Нарушаване на правата на интелектуална собственост. E-Euphoria си запазва правото да изисква лицензионни споразумения от тези, които използват търговски марки на E-Euphoria, за да защити нашите права на интелектуална собственост.

Предлагане на отстъпки, купони или друга форма на обещани отстъпки от партньорската ви комисионна като стимул. Добавянето на бонуси или групирането на други продукти с E-Euphoria обаче е приемливо.

Самонасочване, измамни транзакции, предполагаема измама от партньор.

В допълнение към гореизложеното, E-Euphoria си запазва правото да прекрати всеки партньорски акаунт по всяко време, за всякакви нарушения на това Споразумение или без причина.

Партньорски връзки

Можете да използвате графични и текстови връзки както на уебсайта си, така и във вашите имейл съобщения. Можете също така да рекламирате сайта E-Euphoria в онлайн и офлайн малки обяви, списания и вестници.

Можете да използвате графиките и текста, предоставени от нас, или можете да създадете свои собствени, стига да се считат за подходящи според условията и да не са в нарушение, както е посочено в раздела за прекратяване.

Сайтове за купони и сделки

E-Euphoria понякога предлага купони за избрани партньори и за абонатите на нашия бюлетин. Ако не сте предварително одобрени/присвоен брандиран купон, тогава нямате право да популяризирате купона. По-долу са условията, които се прилагат за всеки партньор, който обмисля промоцията на нашите продукти във връзка със сделка или купон:

Партньорите не могат да използват подвеждащ текст върху партньорски връзки, бутони или изображения, за да внушават, че нещо освен текущо разрешените сделки с конкретния партньор.

Партньорите не могат да наддават за купони на E-Euphoria, отстъпки за E-Euphoria или други фрази, предполагащи наличието на купони.

Партньорите не могат да генерират изскачащи прозорци, изскачащи прозорци, вградени рамки, рамки или каквито и да било други видими или невидими действия, които задават партньорски бисквитки, освен ако потребителят не е изразил ясен и изричен интерес към активиране на конкретни спестявания чрез щракване върху ясно обозначена връзка, бутон или изображение за този конкретен купон или сделка. Вашата връзка трябва да изпраща посетителя към сайта на търговеца.

Потребителят трябва да може да види информация и подробности за купон/сделка/спестявания, преди да бъде зададена партньорска бисквитка (т.е. „щракнете тук, за да видите купони и да отворите прозорец към сайта на търговеца“ НЕ е разрешено).

Партньорските сайтове може да нямат „Щракнете за (или за да видите) сделка/купон“ или какъвто и да е вариант, когато няма налични купони или сделки и щракването отваря сайта на търговеца или задава бисквитка. Партньорите с такъв текст на целевата страница на търговеца ще бъдат незабавно премахнати от програмата.

Политика за плащане на клик (PPC).

PPC наддаването НЕ е разрешено без предварително писмено разрешение.

Задължения

E-Euphoria няма да носи отговорност за непреки или случайни щети (загуба на приходи, комисионни) поради неуспешно проследяване на партньори, загуба на файлове с база данни или каквито и да било резултати от намерения за увреждане на Програмата и/или на нашия уебсайт(ове).

Ние не даваме изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на Програмата и/или членствата или продуктите, продавани от E-Euphoria. Ние не претендираме, че работата на програмата и/или нашия уебсайт(ове) ще бъде без грешки и няма да носим отговорност за каквито и да е прекъсвания или грешки.

Срок на споразумението

Срокът на това споразумение